Logo
Bureau Cicero
Dr. van Wiechenweg 14
8025 BZ Zwolle
T 038 720 08 21 
F 038 720 08 31 
info@cicero.nl

KVK 39092300

NEN 4400, OSB-keurmerk, keurmerk PayChecked in Transport, CAO-toetsen? Bureau Cicero inspecteert!

Jongeneel Transport gecertificeerd voor het keurmerk PayChecked in Transport!
Bureau Cicero reikt eerste certificaat uit

Het familiebedrijf Jongeneel Transport uit Valkenburg (Z.-H.) is een van de twee Nederlandse transportbedrijven die op 4 oktober als eerste het keurmerk PayChecked in Transport ontvingen. De gebeurtenis was niet alleen belangrijk voor Jongeneel. Voor Patrick Tom, directeur van Bureau Cicero, was de uitreiking van het certificaat aan Jongeneel een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van het jonge, enthousiaste bureau.

PayChecked in Transport
PayChecked in Transport is een nieuw keurmerk, dat is geïnitieerd door TLN en Evo.  Het biedt transportbedrijven de mogelijkheid om aan te tonen dat zij hun personeel het juiste cao-loon betalen. Werken met een transportbedrijf dat dit keurmerk draagt, is interessant voor opdrachtgevers in de transportbranche. Zij weten daardoor immers zeker dat ze geen risico lopen op een loonnavordering. De Tweede Kamer heeft groen licht gegeven voor aanpassing van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Dit houdt in dat ketenaansprakelijkheid bij onjuist loon binnenkort ook geldt voor transport- en expeditie-activiteiten.

Deze wet stelt dat een werknemer die niet volgens de cao is betaald, het gederfde loon niet alleen kan vorderen van de werkgever, maar ook van diens opdrachtgever.

Audit
Bij de audit door Bureau Cicero - de allereerste voor dit keurmerk - werd Jongeneel Transport gecontroleerd op beheersmaatregelen in relatie tot ketenaansprakelijkheid op loonvorderingen (denk daarbij aan de klachtenprocedure, loonadministratie, contracten met charters, cao beroepsgoederenvervoer enzovoort). 

Bureau Cicero
Directeur Patrick Tom spreekt terecht van een mijlpaal. In augustus 2007 ontving Bureau Cicero het Accreditatie-certificaat voor het verrichten van NEN 4400-1 inspecties. Later kwamen daar onder meer inspecties bij voor NEN 4400-2, het OSB-keurmerk, IKB-PSB en CAO-toetsen en nu ook voor het keurmerk PayChecked in Transport. Tien jaar na de oprichting hoort Bureau Cicero tot de top  van Nederlandse inspectie-instellingen.

jongeneel


Uitzendonderneming?
NEN 4400, keurmerk Paychecked in Tranport, OSB-keurmerk, CAO-toetsen

Snelle business vraagt om snelle actie. Dat is dan ook de inzet van de inspecteurs van Bureau Cicero. Snel en efficiënt controleren zij of uw organisatie (nog) voldoet aan de eisen die de verschillende normeringen stellen. En als dat niet het geval is, kunt u rekenen op onze professionele ondersteuning. Onze inspecteurs voeren ook CAO-toetsen uit.

• NEN 4400-1
De landelijke eisen van de norm NEN 4400-1 waarborgen onder meer dat uitzend- en uitleenbedrijven en detacheerders belasting en sociale lasten afdragen en dat de medewerkers gerechtigd zijn om in Nederland te werken. Lees meer.

• NEN 4400-2
De norm NEN 4400-2 biedt dezelfde waarborgen als de norm NEN 4400, maar is bedoeld voor buitenlandse ondernemingen die in Nederland arbeidskrachten tewerkstellen. Lees meer.

• Keurmerk PayChecked in Transport
Keurmerk PayChecked in Transport is in het leven geroepen door TLN en EVO om opdrachtgevers duidelijk te maken dat zij handelen met een onderneming die zijn werknemers correct betaalt.
Dankzij het keurmerk kunnen bedrijven die een transporteur inhuren in één oogopslag zien of de trasnporteur zich houdt aan de Nederlandse cao. Lees meer.

 • OSB-keurmerk
Voor het unieke OSB-keurmerk moeten alle OSB-leden sinds 1 januari 2013 voldoen aan drie specifieke kwaliteitseisen. Bureau Cicero en DEKRA zijn door de branchevereniging OSB aangewezen als preferred supplier voor de inspecties voor het OSB-keurmerk. Lees meer.
   
• CAO-toetsen
De CAO-toets controleert of NBBU- en ABU-leden de CAO correct toepassen. Een positieve toets bevestigt dat u het lidmaatschap behoudt. Lees meer.


Nieuw in de uitzendmarkt?
Dan heeft u zich vast goed laten adviseren bij de start van uw onderneming. Voldoen aan de NEN 4400-normering is de volgende stap. Steeds vaker besluiten bedrijven alleen nog personeel in te lenen via gecertificeerde bedrijven. Wilt u uw klanten verzekeren dat u een betrouwbare en capabele partner bent? Neem dan snel contact op. 

Voor ondernemingen die nieuw in de markt zijn, hanteren we een aantrekkelijk starttarief.

Afbeelding

Na de inspectie!


Jongeneel Transport als eerste gecertificeerd v...
> Meer lezen

Kort...

6 oktober 2016 - Felicitaties voor Jongeneel!
> Meer lezen
cialis or tadalafil Problemen met plassen op erectpillen.nl/cialis-kopen.html Onder andere met ons op levitra bestellen In Nederland Zonder Voorschrift http://zonder-voorschrift.nl